JazykOnline
VYUČOVANIE NAŽIVO CEZ INTERNET

 
 
 
 
Hlavné menu
 
JazykOnline
Ako to funguje?
Cenník
Všeobecné podmienky
Delenie prekladov
Poradňa
Kontakt
REGISTRÁCIA
Preklady

 
Užívatelské meno:
Heslo:
                    
Poradňa
 
Ako si vybrať správny slovník?
 
V prvom rade treba podotknúť, že slovníky rozdeľujeme na výkladové a prekladové. Výkladové sú jednojazyčné (monolingválne) a k heslám je pripojená definícia v danom jazyku. Prekladové slovníky sú tie, ktoré bežný používateľ vyhľadáva zrejme najčastejšie. K heslu v jednom jazyku sú priradené možné významy v druhom jazyku, preto hovoríme o prekladových slovníkoch.
 
Ďalšou otázkou je výslovnosť. V niektorých jazykoch sa výslovnosť zakladá na presných pravidlách (napríklad v taliančine, nemčine), zatiaľ čo v iných je vzťah medzi napísaným a vyslovovaným o čosi zložitejší. V prípade pravidiel výslovnosti by sa tieto mali v slovníku nachádzať. Napríklad v anglickom slovníku by však mala byť výslovnosť uvedená za heslom. Pozor aj na prepis tejto výslovnosti. Existuje jednotná úprava znakov, ktorými sa vyjadruje výslovnosť. V slovníkoch slovenskej produkcie sme sa však stretli aj s prepisom (transkripciou) výslovnosti pomocou našej sústavy hlások, čo však skutočnej výslovnosti v cudzom jazyku často nezodpovedá. Jednoduchšie a zmysluplnejšie je preto naštudovať si pár znakov, ktoré vám nie sú celkom známe, ako sa učiť nepresnú výslovnosť podľa slovenských hlások. V dobrom slovníku by mali byť tieto znaky tiež objasnené.
Veľkosť slovníka. Slovníky sa rozdeľujú (to nie je vtip) na malé, stredné a veľké v závislosti od počtu spracovaných hesiel. Nechápem význam vreckových slovníkov, vedeli ma už počas povinnej školskej dochádzky dohnať k zúrivosti, lebo každé druhé slovo som v nich hľadala márne. Preto odporúčam radšej väčší slovník a to aj pre deti na základnej škole.
Spracovanie hesla. V slovníku by mali byť heslá spracované tak, aby objasňovali viaceré významy hesla (ak existujú) v cieľovom jazyku, výbornou pomôckou je aj kontextové použitie hesla. Prekladový slovník typu slovo v jednom jazyku pomlčka slovo v druhom jazyku môže viesť k veľkým omylom.
Vydavateľstvo alebo autor slovníka. Hoci nič nemožno  zovšeobecňovať na sto percent, sú vydavateľstvá a sú autori, z ktorých dielne vychádzajú dobré slovníky. Možno si netrúfnete sami odhadnúť, či ide o kvalitný slovník, môže vám však pri tom pomôcť napríklad to, aké recenzie boli na daný slovník uverejnené, alebo či prípadne získal nejaké ocenenie.
Na záver studená sprcha. Pokiaľ hľadáte stredne veľký všeobecný prekladový slovník do/z najrozšírenejších jazykov, ešte máte šancu vybrať si. Ak však hľadáte odborný špecializovaný slovník, budete radi, ak vôbec nejaký nájdete a výber podľa kvality, vydavateľa alebo autora niekedy vôbec neprichádza do úvahy.
Uvedený text je subjektívnym názorom používateľa slovníkov. Privítame vaše otázky, námietky a návrhy.
©2005 JazykOnline s.r.o
Generated in: 0.690 seconds.