JazykOnline
VYUČOVANIE NAŽIVO CEZ INTERNET

 
 
 
 
Hlavné menu
 
JazykOnline
Ako to funguje?
Cenník
Všeobecné podmienky
Delenie prekladov
Poradňa
Kontakt
REGISTRÁCIA
Preklady

 
Užívatelské meno:
Heslo:
                    
Poradňa
 
Ktorý jazyk je najťažší?
 
Ešte počas štúdia som trávila hodiny vo verejných dopravných prostriedkoch. Tam som sa od okolo sediacich, stojacich a visiacich študentov dopočula rôzne teórie o tom, ktorý jazyk je ťažší a prečo. Niekedy som mala chuť zapojiť sa do diskusie, ale vždy som sa nakoniec ovládla.
Absolútnu mieru zložitosti jazyka ako takého si netrúfne stanoviť zrejme nikto. Máme tendenciu porovnávať jazyky na základe toho, čo poznáme my.
 
Porovnávame teda skôr mieru odlišnosti nášho materinského jazyka od cudzieho jazyka, ktorý sa učíme. Slováci teda vychádzajú z toho, že normou je slovenský jazyk s jeho rodmi, pádmi, časmi, vidmi atď. Preto sa nám jazyky s odlišne formovaným systémom javia ako zložitejšie. Chronicky známy je príklad slovesných časov alebo odlišného písania a výslovnosti v angličtine. O toto sa často opierajú tí, ktorí tvrdia, že angličtina je jazyk zložitý. Keby bol v absolútnom meradle naozaj taký ťažký, zrejme by sa nepresadil ako komunikačný jazyk po celom svete.
V prípade nemeckého jazyka nám prekážajú okrem časov aj (pre nás) zložitejšie pravidlá tvorby tzv. Satzrahmen, teda vetného rámca – laicky: sloveso na konci vety, ani nehovoriac už o súvetiach. Ďalším problémom je pre nás tvorba zložených substantív, na ilustráciu jeden príklad: Kraftfahrzeughaftpflichtversicherungsteilnehmer. Pekné slovo, však?:-)
Ak budeme o týchto jazykoch tvrdiť, že sú zložité, za aké budeme považovať jazyky, ktoré majú iný systém zapisovania alebo dokonca spôsobu produkcie hlások? Mám na mysli arabčinu, japončinu, čínštinu atď.
Stojme teda pevne nohami na zemi a tešme sa, že sa u nás v školách vyučujú pre nás relatívne jednoduché jazyky... Prajeme Vám veľa chuti do učenia.
Tento článok je subjektívnym názorom autora. Vaše námety, pripomienky a otázky privítame na adrese info@jazykonline.sk.
©2005 JazykOnline s.r.o
Generated in: 0.072 seconds.